Innoveren

Inspireren tot Innoveren

Innoveren (in de zorg) 

Overal wordt geïnnoveerd, alleen de laatste jaren pas in de zorg. Wat innoveren in de zorg vooral anders maakt zijn de medewerkers. Zij zijn helemaal niet gewend of opgeleid om te innoveren. Hun passie ligt, heel logisch, bij de zorg en begeleiding van cliënten.  Daarnaast heeft een zorgorganisatie ook niet altijd een innovatie afdeling of team. Toch zit er ook bij zorgmedewerkers een hoop innovatiepotentieel. Ze zijn zich er alleen niet altijd van bewust of hebben geen idee waar ze met ideeën naar toe moeten. Natuurlijk zijn er ook bedrijven waar dit voor geldt. De innovatieprocessen die ik toepas, zijn dan ook heel geschikt voor zowel zorgorganisaties als (commerciële) bedrijven. Ik zie mezelf niet als een innovator, maar juist als iemand die anderen ondersteunt in innovatieprocessen en adviseert en inspireert op het gebied van innovatie. Dit doe ik momenteel voor SDW*.

Ga je dan zomaar ergens beginnen met innoveren? Dat kan en soms is het ook goed om gewoon te beginnen. Bij SDW heb ik echter eerst een aanpak geadviseerd en ben ik een visie op innovatie gaan schrijven. Wat is nu innovatie, wat verstaan we er onder en wanneer is het innovatie voor SDW.

Wanneer er over innoveren gesproken wordt, wordt er nogal eens ‘uitvinden’ bedoeld. Het bedenken van een nieuwe technologie wordt vaak gezien als innoveren. Maar in eerste instantie is dit uitvinden. Pas wanneer een technologie bewezen nuttig is en op gote schaal wordt toegepast is het een innovatie. De vraag is dan ook, wil je als organisatie gaan uitvinden of innoveren? Innovatie kan namelijk ook heel klein zijn. Het kan ook om sociale- of procesinnovatie gaan. Innovatie is niet alleen maar techniek. Wat voor jouw vernieuwend is en dus innovatief, kan bij de buren al standaard zijn.

Innoveren gaat niet van zelf

Innoveren gaat niet van zelf, nergens. Elke innovatie is een veranderproces, of het nu gaat om een grote of een kleine innovatie. Je krijgt hierbij te maken met de veranderbereidheid van mensen. MOETEN, WILLEN en KUNNEN veranderen. Het is belangrijk dat medewerkers niet het gevoel krijgen dat ze moeten innoveren, maar dat ze WILLEN innoveren. Dat kan alleen wanneer ze geïnspireerd worden en de voordelen en waarde van een innovatie inzien.  Medewerkers moeten dus ook de ruimte krijgen om te KUNNEN innoveren en het moet gedragen worden door leidinggevenden. Zijn leidinggevende niet enthousiast om te innoveren, waarom zou een medewerker dan MOETEN innoveren?

In het boek ‘Van weerstand naar veranderbereidheid’ van o.a. Erwin Metselaar, kun je meer over deze theorie lezen.

Je kunt ook niet innoveren zonder samen te werken. Door verschillende disciplines en organisaties en bedrijven bij elkaar te zetten krijg je ideeën vanuit verschillende perspectieven. deze perspectieven leveren andere en vaak ook betere oplossingen op. Door goed samen te werken bereik je een stuk meer dan alleen!

Hulp bij Innoveren

Door middel van het delen van mijn kennis en ervaring, help ik graag anderen met innoveren. Dit kan ik doen door adviezen te geven over hoe bijvoorbeeld medewerkers te activeren voor innovatie. Maar ik kan ook helpen medewerkers te inspireren voor innovatie. Dit kan op verschillende manieren zoals:

  • Het organiseren of geven van workshops.
  • Het organiseren of houden van lezingen.
  • Begeleiden van hackathon processen.
  • Enz.

Dit kan zijn voor innovatie in het algemeen, of voor een specifiek vraagstuk waar een innovatieve oplossing voor gezocht wordt.

Wil je weten of ik ook kan helpen bij jouw innovatievraagstuk? Neem dan zeker contact met mij op!

 

*SDW is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking